Политика за защита на личните данни | Златните рибки

Политика за защита на личните данни

Уважаеми клиенти, ние от ЗЛАТНИТЕ РИБКИ събираме, съхраняваме и използваме Ваши лични данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с Вас.  Ние уважаваме вашето право на лични данни и се стремим да ги защитим. Молим да отделите малко време и да се запознете с настоящата политика.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Когато се обръщате към нас, за да поръчате нашите продукти (независимо дали в нашия обект, по интернет чрез страницата ни или по телефона), да кандидатствате за работа при нас, да зададете въпроси или заявите ваши права, ние може да получим от Вас или да ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си.

Тази информация може да включва:

Вашите имена – за да знаем кой сте Вие;

Имейл адрес – за да можем да Ви изпратим потвърждение на Ваша поръчка

Адрес за доставка – за да можем да изпълним Ваша поръчка за доставка на наши продукти 

Мобилен или друг телефонен номер – за да можем да Ви се обадим във връзка с Ваша поръчка;

Информация, че ни „харесате“ или не и информация от Ваши постове, които Вие правите на нашите страници в социалните мрежи;

Техническа информация относно Вашето устройство, с което отваряте нашите уеб страници, IP адрес при посещение на нашите страници – с цел да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга чрез нашите уеб страници;

„бисквитки“ – както повечето интернет страници, които посещавате, ние също използваме „бисквитки“; повече информация за това можете да получени от нашата политика относно бисквитките „Cookies“ , която е описана по-долу.

Ваш видео образ – при посещение в нашата сладкарница, където се извършва видеонаблюдение;

Всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте.

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:

  • да Ви доставим продукти, които предлагаме и които Вие сте поискали;
  • да Ви предоставяме информация във връзка с предлаганите от нас продукти;
  • да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за наш продукт или сте отправили въпрос по повод допълнителна услуга, или да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
  • да извършваме дейността си съобразно приложимите счетоводни, данъчни и други закони, професионалните норми и правила, включително като отговаряме на искания на компетентни държавни органи;
  • да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели, като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си [или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни] и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страницата ни и за да отговарят те най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства;
  • във връзка с правни претенции, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена основно на базата на вида информация, която събираме и целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол -  11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години). Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Кодираме комуникациите посредством SSL, кодираме информацията при съхранение, имаме защитни стени (firewalls), средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Приели сме политики и процедури и сме определили Длъжностно лице по защита на данните. Изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни. Вие обаче също носите отговорност за опазване на Вашата парола и потребителско име, с които имате достъп до нашата интернет страница. Молим да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на ваш риск.

КОРИГИРАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

  • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
  • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

ПРАВО НА ЖАЛБА

Ако считате, че ние нарушаваме приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право и незабавно да подадете жалба до надзорен орган в Европейския съюз, където живеете, работите, или където се е осъществило нарушението на Вашите права. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес (бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592). Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

ИМЕ НА КОМПАНИЯТА

ЗЛАТНИТЕ РИБКИ е запазена марка и собственост на фирма "ДиД Детски свят" ЕООД, със седалище на управление гр. Русе, ул. Хан Аспарух 10а, МОЛ Деан Димитров ЕИК 117612017

--------------------------------------

Препоръчваме ви периодично да преглеждате отново тези правила, за да се уведомявате за промени.

Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас.

Чрез затварянето на това съобщение, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки" на това устройство в съответствие с нашата политика, освен ако не сте ги забранили.

 

Copyright © 1992-2022 Сладкарница Златните рибки